Skognytt våren 2017

Det er viktigere enn noen gang og følge med på hva som skjer i våre skoger men det er ikke lett og holde seg oppdatert. Fra og med mai måned vil Villmarksnett fortløpende publisere nyheter, informasjon og artikler om norsk skogvern og skog under menyen Skognytt. Nå må vi stå sammen om å redde restene av norsk skog.

Kjære skogvenner

Spennende og travle dager med mange skogvernområder på høring! Her er også Miljødirektoratets tilrådning på vern av 14 skogområder våren 2017

Skogvern


ABC Nyheter
Ønsker at barna skal oppleve skikkelig gammelskog 24. april

Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Frivillig vern av skog – høring 26. april

Natur og Miljø
Hvilke miljøsaker blir viktige de neste fire åra? 27. april

Natur og Miljø
Hvem er grønnest, Erna eller Jonas? 27. april

Natur og Miljø
Hvem skal få din stemme 27. april

Spennende og travle dager med mange skogvernområder på høring!

 

Skogvernhøring


Fylkesmann i Nordland
Oppstartsmelding: Oppstart av verneplanarbeid tre frivillig vern områder

Fylkesmannen i Agder
Høring på 7 skogområder frist 10. mai

Fylkesmannen i Troms
Høring på frivillig vern av Blåberget i Bardu med frist 9. juni

Fylkesmannen i Oppland
Oppstartsmelding: Nå starter arbeidet med vern av 10 skogområder

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Høring på skogvern med frist 8. juni

Fylkesmannenn i Sør-Trøndelag
Høring på forslag om vern av fem skogområder med frist 11. juni

Fylkesmanenn i Møre og Romsdal
Framlegg om skogvern med frist 7. juni

Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Høring på frivillig vern av 6 skogområder i Akershus, Hedmark og Oppland med frist 23. juni

Fylkesmannen i Buskerud
Høring på syv skogområder med frist 2. juli

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Framlegg om oppretting av naturreservat

Et bilde kan fortelle mer en 1000 ord

villmarka forsvinner

Mørkegrønne områder viser forekomster av villmarkspregede områder i Norge. Bilde: Miljøverndepartementet.

 

Pøbelgran


Lofotposten Nei til planting av Lutzgran i Lofoten 5. april

Fosna-folket Dobbelt tilskudd til unikt kulturlandskapet 10. april

Sola-bladet Her setter kommunen fyr på Jåsund 12. april

 

Skogbruk


Bondebladet Mener naturprogrammer svartmaler skogbruket (Geir Dale) 6. april (vedlagt)

Helgelendingen Svar til Allskog om vårhogst (Tage Vedal) 18. april

Aftenposten Økt hogst kan gi naturtap (Martin Eggen og Sverre Lundemo) 19. april

Norsk landbrukssamvirke 5 eksempler på bioøkonomi for norsk skog 22. april

NOF Rikt fugleliv i friskmeldt skog (Martin Eggen) 24. april

Annet


Forskning Forskere fant helt ny soppart 1. april

ØstlandspostenDet er en urkraft, med mytiske undertoner, som viser seg i våre innerste barskoger i april (Arild Marum Knutsen) 28. april

Biofokus Hvitryggspetten trives i indre telemark

Rygjavern Gamle eiker beskyttet nr 1, 2017 Les mer på www.hule-eiker.no

 

Få med deg!


 

Arrangement


Denne nyhetsoversikten er utarbeidet av:

T r u d e   M y h r e
Skogbiolog

WWF VERDENS NATURFOND

WWF.NO DETTE OPPNÅDDE VI I 2016

Les mer om skogvern og skog i Norge på WWF Norges nettsider

 

Written by Villmarksnett