Norsk skog og skogvern i søkelyset

I forkant av årets stortingsvalg er nyhetsbrevet Skognytt fra WWF viktigere enn noen gang. Skognytt retter søkelyset mot områdene skogvern, skogbruk, skog og klima, kartlegging, stortingsvalg og skogvern, viktige arrangementer, og aktuelle programmer i et vidt spekter av medier. Hold deg oppdatert før valget.

Kjære skogvenner

Håper dere nyter sommeren!

Regjeringen og støttepartiene kom i mål med en avtale om revidert budsjett 7. juni, dessverre uten økning i skogvernbudsjettet som vi hadde håpet på. I juni kom også den spennende skogvernevalueringen og 19 skogområder ble vernet, slik at Norge nå har litt over 3%. Det betyr at skogvern fortsatt trenger økt fokus og derfor starter undertegnede 1. august vandringen langs pilegrimsleden fra Klima- og miljødirektoratet i Oslo til Miljødirektoratet i Trondheim, en symbolsk tur mellom de to for å sette skogvern på dagsorden før valget i september. Les mer om prosjekt #skogspilegrim hos WWF og følg gjerne med i media og sosiale medier underveis!

Skogvern

High North News Skogvern viktig i Barentssamarbeidet 1. juni

High North News WWF: Helgesen nedprioriterer skogvernet 1. juni

Stortinget Svar fra Vidar Helgesen på spørsmål fra Heikki Holmås om hogst i Krødsherad 1. juni

Miljødirektoratet Skogtyper under press må prioriteres vernet 2. juni

NINA Minst dobbelt så mye skog må vernes 2. juni

Nibio Mye mer skog må vernes i Norge 2. juni

NMBU Ny rapport indikerer at minst dobbelt så mye skog må vernes 5. juni

Finnmarkseiendommen Frigjør områder gjennom avtale om vern 9. juni

ABC Nyheter Forbereder aksjoner mot hogst i Krødsherad 11. juni

ABC Nyheter Ber klima- og miljøministeren redde skogen – igjen 11. juni

Bygdeposten Sterke reaksjoner på veiplaner i Holtefjell 16. juni

Nationen Forskere vil doble skogvern 20. juni (vedlagt)

Regjeringen Verner 19 skogområder 21.juni

Miljødirektoratet 19 skogområder vernet 21. juni

Fylkesmannen i Vestfold Nytt reservat i Storås og Spirås 21. juni

ABC Nyheter I dag vernes det nye skogområder 21. juni

Nationen 19 nye skogområder vernes 21. juni

Biofokus Minst dobbelt så mye skog må vernes 21. juni

Fylkesmannen i Hordaland Fagre Tjongspollen i Bømlo vernet 22. juni

Fylkesmannen i Møre og Romsdal Tilrår nye naturreservat 23. juni

NRK Trøndelag Fra i dag av kan alle bruke denne hytta (Urvatnets venner) 25.juni

Sandefjords Blad Nå er denne grønne turen blitt reservat 26. juni

Vest-Agder fylkeskommune To nye naturreservater 26. juni

Fylkesmannen i Vestfold Vern av Fjærevardåsen og Brånakollane 21. juli

skogvern og valg 2017

 

Skogbruk

Nationen Kampen om skogbildet (Hans Bårdsgård) 1. juni

NRK Dagsnytt18 Fuglemassakre (med Martin Eggen, NOF) 21.juni

Nationen Skogbildet og de lange linjene (Anne Sverdrup-Thygeson og Erik Framstad) 23. juni

Mona J Hoel på VIMEO Aksjon i Dammyrdalsveien 27. juni 2017

Naturvernforbundet Båndtvang i skogen, men flatehugstene fortsetter som før (Thomas Krogh) juni

NRK Dagsnytt18 Åpner for rasering i marka 28. juni

Norsk skogbruk Statskog: Bærekraftskriterier, men ikke ren Hagner 29. juni

Skog Frivillig vern gir resultater 29. juni

 

Skog og klima

BBC Scientists fear new EU rules will ‘hide’ forest carbon loss 19. juni

NRK Ytring Karbon og klima, er håpet lysegrønt? (Dag O Hessen) 25. juni

 

Kartlegging

Biofokus Kalkskogskartlegging 2016, ny rapport 3. juni

Regjeringen Forslag til fremtidens verktøy for å måle tilstanden i naturen 21. juni Rapporten ligger her, se skog side 52-62

Regjeringen Lansering av ekspertrapport om de norske økosystemene 22. juni

Utemagasinet Mitt fiolette skattekart (av Hanna Hagen Bjørgaas) 26. juni

 

Stortingsvalg

SKOG Hva mener partiene? (vedlagt) 14. juni

100 prosent fornybar Hvor fornybar er din stortingskandidat

Østlandets blad Skal gå fra Oslo til Trondheim: – Kyststien er et fint sted å trene på gåturen 11. juli

NRK Vestfold WWF-Trude skal gå til Trondheim 13. juli

NRK p1 Norgesglasset På trøffeljakt i pilegrimsleden 20. juli

 

Pøbelgran

Energi og klima Skogplanting har skjulte kostnader 1. juni

Fædrelandsvennen Fjerner 80 år gammel skjærgårdstrussel fra Kapelløya 1. juni

Lofotposten Fikk ja i 2015, nå kan 2050 planter bli fjernet 20.juni

 

Annet

Dagens næringsliv All you need is løv 2. juni (vedlagt)

Sandefjords Blad Eksperter slår ring om eika 8. juni

Aftenposten A-magasinet Det er ikke synet av de tårnhøye eukalyptustrærne som gjør mest inntrykk. Det er lukten av dem. (Mikkel Soya Bølstad) 16. juni (vedlagt)

NINA Kunnskap gjør roteskogen vakker 16. juni

Østmarkas venner Bokanmeldelse: «Hyllest til Østmarka» flytter grenser 16. juni

Dagsavisen Ungdom søker skogens ro 11. juli

 

 

Arrangementer

Naturvernforbundet/Botanisk forening Nasjonal pøbelgrandugnad 23.-24. september

Naturvernforbundet inviterer til Dugnadshelg mot framande artar i Ånuglo naturreservat 23.-24. september

 

 

Få med deg!

NRK Norgesglasset Trær del 1 Tidsvitner (Sjur Sætre og Arnodd Håpnes) 6. juni

NRK Norgesglasset Trær del 2 Det brenner! (Sjur Sætre og Arnodd Håpnes) 7. juni

NRK Norgesglasset Trær del 3 (Sjur Sætre og Arnodd Håpnes) 8. juni

NRK Norgesglasset Trær del 4 Elsker døde trær (Sjur Sætre og Arnodd Håpnes) 9. juni

NRK Norgesglasset Trær del 5 Medisin (Sjur Sætre og Arnodd Håpnes) 12. juni

Syn og Segn Mållaust liv har og ei mening (Anne Sverdrup-Thygeson) nr 2/2017

Aftenposten Trær og planter snakker med hverandre gjennom et stort nettverk av kanaler (Jeanette Viken) 16. juni

Morgenbladet Oss og dem, dyrene (Dag O Hessen) 16. juni (vedlagt)

NRK Ytring Dag O Hessen om dyrenes verdi 25. juni

Ted Talk Suzanne Simard: How trees talk to each other juni 2016

 

 

Denne nyhetsoversikten er utarbeidet av:

T r u d e   M y h r e
Skogbiolog

WWF VERDENS NATURFOND

WWF.NO DETTE OPPNÅDDE VI I 2016

Les mer om skogvern og skog i Norge på WWF Norges nettsider

Written by Villmarksnett